Historia Polskiego Jazzu - autor Andrzej Winiszewski