PFJ_POLSKA FEDERACJA JAZZOWA

1969_Program Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów PFJ

1969_Program Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów PFJ

1969_Program Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów PFJ

1969_Program Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów PFJ

1969_Program Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów PFJ

1969_Program Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów PFJ