Problemy Jazzu Zeszyt Nr 3 październik 1979 Kraków