Notes Jazzowy 1981 - 1985

Notatnik Jazzowy - nr 1 listopad 1980

https://polishjazzarch.com/notes-jazzowy.html#lg=1&slide=0

Notes Jazzowy - nr 2 luty1981

https://polishjazzarch.com/notes-jazzowy.html#lg=1&slide=1

Notes Jazzowy - nr 3 maj 1981

https://polishjazzarch.com/notes-jazzowy.html#lg=1&slide=2

Notes Jazzowy - nr 4 kwiecień 1982

Notes Jazzowy - nr 5 kwiecień 1983

https://polishjazzarch.com/notes-jazzowy.html#lg=1&slide=4

Notes Jazzowy - nr 6 lipiec 1983

Notes Jazzowy - nr 7 jesień 1983

Notes Jazzowy - nr 8 / 1984

https://polishjazzarch.com/notes-jazzowy.html#lg=1&slide=7

Notes Jazzowy - nr 9 / 1984

Notes Jazzowy - nr 10 / 1984

Notes Jazzowy - nr 11 / 1984

Notes Jazzowy - nr 12-13 / 1985

Notes Jazzowy - nr 14-15 / 1985