MUSICORAMA

MUSICORAMA , której pierwszy numer ukazał się w 1970 roku miała w założeniu zastąpić polską edycję  JAZZ FORUM. Redaktorem naczelnym został Jan Byrczek , poprzednio Jazz Forum. Czasopismo ukazywało się sporadycznie : 1 numer 1 1970 roku i 2 numery w 1971 roku. Historia tego czasopisma zakończyła się na 3 numerach.

MUSICORAMA_Nr 1 ( 1 ) - 1970

https://polishjazzarch.com/musicorama.html#lg=1&slide=0

MUSICORAMA_Nr 1 ( 2 ) - 1971

https://polishjazzarch.com/musicorama.html#lg=1&slide=1

MUSICORAMA_Nr 2 ( 3 ) - 1971

https://polishjazzarch.com/musicorama.html#lg=1&slide=2