International Jazz Federation _ Międzynarodowa Federacja Jazzowa

Idea powołania Europejskiej Federacji Jazzowej „kiełkowała” w Polsce od 1964 roku.

W dniach 23-25  maja 1969 roku odbył się w Wenecji Kongres Konstytucyjny zwany Kongresem  Weneckim, na którym  powołano do życia Europejska Federację Jazzową  z siedzibą w Wiedniu

Jej Przewodniczącym został Lance Tschanen ( Szwajcaria ), a wiceprzewodniczącym Jan Byrczek ( Polska ).

We władzach EFJ ponadto znaleźli się dwaj Polacy : Roman Waschko w Wydziale Federacji Krajowych oraz Stanisław Cejrowski w Wydziale Agencji i Biur Koncertowych. Postanowiono także o wydawaniu kwartalnika Jazz Forum ( w języku angielskim ) z Redakcją w Warszawie pod kierownictwem Jana Byrczka. Wydawany od 1967 roku przez Polską Federację Jazzową periodyk „Jazz Forum” w języku angielskim przekształcił się od nr 3 w listopadzie 1968 roku w oficjalny organ EFJ.

Kolejny Zjazd Generalny EFJ odbył sie w dniach 19-23 lipca 1972 roku w Nicei.

 

 

 

1978_legitymacja Międzynarodowej Federacji Jazzowej

1976_Jazzfani, którzy zostali jednymi z pierwszych członków Miedzynarodowej Federacji Jazzowej

1976_Jazzfani, którzy zostali jednymi z pierwszych członków Miedzynarodowej Federacji Jazzowej

1976_Jazzfani, którzy zostali jednymi z pierwszych członków Miedzynarodowej Federacji Jazzowej

1977_Jazzfani, którzy zostali jednymi z pierwszych członków Międzynarodowej Federacji Jazzowej

1977_Jazzfani, którzy zostali jednymi z pierwszych członków Międzynarodowej Federacji Jazzowej

1977_Jazzfani, którzy zostali jednymi z pierwszych członków Międzynarodowej Federacji Jazzowej

1977_Jazzfani, którzy zostali jednymi z pierwszych członków Międzynarodowej Federacji Jazzowej

1977_Jazzfani, którzy zostali jednymi z pierwszych członków Międzynarodowej Federacji Jazzowej

brelok IJF