CZASOPISMA EUROPEJSKIEJ FEDERACJI JAZZOWEJ

  „JAZZ FORUM””.

Rok 1965 był ważny dla polskiego jazzu. W grudniu Krzysztof Komeda nagrał epokową płytę „Astigmatic”, która została uznana za arcydzieło polskiego jazzu i jeden z punków zwrotnych w historii jazzu europejskiego. W tym samym czasie Jan Byrczek, założyciel i redaktor „Jazz Forum”, zbierał materiał do pierwszego numeru naszego magazynu. Z grudniową datą ukazał się w 300 egz. skromny biuletyn Polskiej Federacji Jazzowej, odbijany na powielaczu  Jednak już w tym pierwszym numerze pojawiły się nazwiska poważnych krytyków muzycznych, np. Adama Sławińskiego, słynnego kompozytora, muzykologa, autora komentarza do wspomnianej płyty „Astigmatic”.

Już 10 lat wcześniej zaczął ukazywać się świetnie redagowany miesięcznik „Jazz”, wydawany w ramach struktur RSW „Prasa-Książka-Ruch”. Redaktor Józef Balcerak był jednak zdystansowany wobec środowiska jazzowego, a środowisko to chciało mieć własną gazetę, pisać o swoich dokonaniach, prezentować własny punkt widzenia. „Jazz Forum” stało się platformą ekspresji zainteresowań i potrzeb środowiska. Początkowo był to kwartalnik, wydawany po polsku.

Wkrótce pojawiły się również edycje międzynarodowe, w języku angielskim, a nawet i niemieckim. Do Polski na festiwale jazzowe przyjeżdżali muzycy, krytycy, działacze, menedżerowie z różnych krajów. W tych kręgach powstał pomysł założenia organizacji skupiającej europejskie środowisko jazzowe. I tak w 1969 r. doszło do powołania Europejskiej Federacji Jazzowej (przemianowanej później na Międzynarodową). Jan Byrczek został jej sekretarzem generalnym i na jednym z pierwszych zjazdów przeforsował pomysł, aby „Jazz Forum” stało się oficjalnym organem Federacji.

Prenumeratorzy mogli liczyć na specjalne profity, np. w 1973 r. otrzymywali oni kolorowy plakat polskiego wykonawcy oraz Informator Europejskiej Federacji Jazzowej wraz z listą i kalendarium stałych festiwali na starym kontynencie.

Od numeru 48 (sierpień 1977 r.) edycja polska, która dotychczas spełniała rolę suplementu do wersji angielskiej, jest wydaniem samodzielnym.
Pod koniec  1979 roku w skutek różnych komplikacji rozeszły się drogi Jana Byrczka i Międzynarodowej Federacji Jazzowe. Okres największej świetności to druga połowa lat 70-tych, kiedy „Jazz Forum” miało trzy edycje: angielską, niemiecką i polską, a redaktor naczelny urzędował w biurze na Manhattanie. Łączny nakład „Jazz Forum” sięgał 50 tys. egzemplarzy. Deutsche Ausgabe” przeznaczone było na rynki niemieckojęzyczne – RFN i NRD (tam było jedynym czasopismem jazzowym). Edycja angielska szła w szeroki świat, głównie w prenumeracie, ale nasze czasopismo dostępne było w specjalistycznych sklepach w Nowym Jorku, Chicago, Londynie, sprzedawane było przez Instytut Polskiej Kultury na Węgrzech, w Czechosłowacji i kliku innych krajach. „Jazz Forum” – to jest nasz powód do dumy – było wówczas jedynym na świecie międzynarodowym czasopismem jazzowym, mieliśmy korespondentów z 70 krajów, m.in. z Japonii, Australii, Afryki Południowej, USA i Związku Radzieckiego – z obu stron żelaznej kurtyny. Amerykański krytyk Mike Zwerin napisał o nas artykuł w „International Herald Tribune” po tytułem „Polish magazine unites the jazz world” („Polski magazyn łączy świat jazzu”).

Gdy wprowadzony został stan wojenny, dynamiczny rozwój naszego miesięcznika został przerwany. Przez cztery pierwsze miesiące nie wiedzieliśmy, jaki los nas czeka. Kiedy ruszyliśmy na nowo, okazało się, że wersja niemiecka nie będzie się już ukazywać, bo współpracujący z nami koledzy z NRD nie mogli do nas przyjeżdżać i o sprzedaży „Jazz Forum” na tamtejszym rynku nie było mowy.

W nowych realiach rynkowych po 1989r. poszybowały w górę ceny papieru i druku. Nie było szansy utrzymania edycji międzynarodowej. Od 1992 roku „Jazz Forum” wychodzi już tylko po polsku, ale nadal pełni ważną i odpowiedzialną rolę, choć w czasach Internetu i szybkiej informacji już trochę inną niż kiedyś. Dzisiaj jest jedynym w Polsce wydawanym na papierze czasopismem poświęconym muzyce jazzowej.

źródło : wywiad Anny Bernat z redaktorem naczelnym Jazz Forum Pawłem Brodowskim.

https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/brodowski-jazz-forum-nasz-powod-do-dumy

 

 „MUSICORAMA”.

Czasopismo powstało w 1970 roku, a redakcją kierował Jan Byrczek, który odszedł z funkcji naczelnego „Jazz Forum”.

Wydawane w języku polskim z założenia miał być kwartalnikiem o nakładzie 10 000 egz. , ale ukazały się zaledwie 3 numery w latach 1970-1971.

Czasopismo  wyróżniało się nowoczesną oprawą graficzną, zawierało dużo kolorowych zdjęć, ale jazz nie był już dominującym tematem.

 

  „POLISH MUSIC FORUM”

Czasopismo powstało w 1968 roku, a redakcją kierował Jan Byrczek.

Wydawane w języku angielskim z założenia miał być periodykiem, ale ukazały się zaledwie 3 numery w latach 1968-1971.

Czasopismo stanowiło przegląd najciekawszych wydarzeń muzycznych w Polsce w danym przedziale czasowym.

 

JAZZ FORUM_edycja polska 1965(1 ) - .....

https://polishjazzarch.com/jazz-forum-p.html

JAZZ FORUM_edycja niemiecka 1976( 42 ) - 1981( 74 ).

https://polishjazzarch.com/jazzforum-de.html

JAZZ FORUM_edycja angielska 1967( 1 ) - 1992( 136 )

https://polishjazzarch.com/jazzforum-en.html

MUSICORAMA_Nr 1 ( 1 ) - 1970

https://polishjazzarch.com/musicorama.html#lg=1&slide=0

MUSICORAMA_Nr 1 ( 2 ) - 1971

https://polishjazzarch.com/musicorama.html#lg=1&slide=1

MUSICORAMA_Nr 2 ( 3 ) - 1971

https://polishjazzarch.com/musicorama.html#lg=1&slide=2

POLISH MUSIC FORUM 1968 - 1969

https://polishjazzarch.com/polish-music-forum.html#lg=1&slide=0

POLISH MUSIC FORUM 1969 - 1970

https://polishjazzarch.com/polish-music-forum.html#lg=1&slide=1

POLISH MUSIC FORUM 1970 - 1971

https://polishjazzarch.com/polish-music-forum.html#lg=1&slide=2