Polish Jazz

POLISH MUSIC FORUM

POLISH MUSIC FORUM magazyn w języku angielskim. ukazały się 3 numery w latach 1968 - 71.
chief ed. Jan Byrczek

POLISH MUSIC FORUM magazyn w języku angielskim. ukazały się 3 numery w latach 1968 - 71. chief ed. Jan Byrczek

POLISH MUSIC FORUM 1968-69

POLISH MUSIC FORUM 1968-69

POLISH MUSIC FORUM 1969-70

POLISH MUSIC FORUM 1969-70

POLISH MUSIC FORUM 1970-71

POLISH MUSIC FORUM 1970-71