Polish Jazz

GAZETY & CZASOPISMA 1927 – …

Zespół Andrzeja Kurylewicza na Węgrzech

Zespół Andrzeja Kurylewicza na Węgrzech

Zespół Andrzeja Kurylewicza na Węgrzech

Zespół Andrzeja Kurylewicza na Węgrzech

Zespół Andrzeja Kurylewicza na Węgrzech

Zespół Andrzeja Kurylewicza na Węgrzech

Zespół Andrzeja Kurylewicza na Węgrzech

Zespół Andrzeja Kurylewicza na Węgrzech

Jazz nr 1 / 1927 Przegląd Sceny i Estrady

Jazz nr 1 / 1927 Przegląd Sceny i Estrady

Ruch Muzyczny  Pierwszy numer 	1857 (1945)

Ruch Muzyczny Pierwszy numer 1857 (1945)

Gazeta Wyborcza  24
 marca 2014 r.

Gazeta Wyborcza 24 marca 2014 r.