Płyty szelakowe V-ty ŚFMiS Warszawa 1955

1955_kronika dźwiękowa nr 18 okładka awers

1955_kronika dźwiękowa nr 18 strona A

1955_kronika dźwiękowa nr 18 strona B

1955_kronika dźwiękowa nr 18 okładka rewers

1955_kronika dźwiękowa nr 18 okładka awers

1955_kronika dźwiękowa nr 19 strona A

1955_kronika dźwiękowa nr 19 strona B

1955_kronika dźwiękowa nr 18 okładka rewers