Gazety

Estrada Jazzowa - Seans z Powidłami styczeń 1956

Jazz Perspectiwe vol.13 December 2016

https://www.facebook.com/muzeumjazzu/photos/pcb.1210636028991782/1210634362325282