Publikacje prasowe

Łączność między członkami Klubu Płytowego BKCK a pracownikami Klubu miała charakter dwutorowy : okazjonalny poprzez druki ulotne i foldery dołączane sporadycznie do zakupionych przez członków Klubu płyt oraz dość systematyczny na łamach ówczesnych pism muzycznych o tematyce jazzowej jakimi były : „JAZZ” oraz „JAZZ FORUM”.

Pisma te były w tym zakresie  swego rodzaju pasem transmisyjnym, tablicą ogłoszeń.

Tam ukazywały się recenzje płyt wydawanych przez Klub Płytowy BKCK, oraz ogłoszenia skierowane do członków Klubu  i informacje dotyczące najbliższych zamierzeń i planów na przyszłość.

Poniżej zamieszczam wykaz artykułów będących swego rodzaju przewodnikiem po latach działalności Klubu Płytowego BKCK.

Opracował : Jacek Karolak

Publikacje w Jazz Forum

Publikacje w czasopiśmie JAZZ