Płyta subskrypcyjna 6 > Trio Wiaczeslawa Ganielina Pronit ‎– Z-SX 0628 Poland 1975