Płyta komercyjna > Krzysztof Ścierański – Bass Line PolJazz – PSJ-119