Muzyka Krzysztofa Komedy

Fakt, że ta pozycja znalazła się w zakładce KSIĄŻKI  Wydawnictwa Płytowego POLJAZZ wymaga kilku zdań wyjaśnienia, jako że nigdy nie została przez wspomniane Wydawnictwo wydana.

Ale sama historia powstania tej książki jest tak frapująca, ciekawa i nierozerwalnie związana z Wydawnictwem, że warto ją tu przypomnieć, choćby przez wzgląd na pamięć o jej autorze Krzysztofie Bukowskim.

Gdy w 1974 trwały prace na wiekopomnym  wydaniem 4 płytowego boxu Krzysztof Komeda – Muzyka Krzysztofa Komedy Z-SXL 0558-61 ktoś z zespołu redagującego to wydanie zasugerował, że warto byłoby wzbogacić to wydawnictwo o pozycję książkową poświęconą Komedzie i jego muzyce, mając na myśli pracę magisterską o tej dokładnie tematyce, której autorem był Krzysztof Bukowski.

Praca trafiła do Wydawnictwa , prace były mocno zaawansowane, ale z bliżej nieznanych mi powodów książka ostatecznie nie ukazała się. Przyczyną mógł być fakt, że wydanie box-u i tak były mocno opóźnione i nie dopuszczano myśli, że prace redakcyjne i drukarskie jeszcze to opóźnienie zwiększą.

Pracując w Wydawnictwie po kilku latach zupełnym przypadkiem natrafiłem na „szczotkę”  tej książki. Za zgodą Dyrektora Marka Cabanowskiego pożyczyłem „szczotkę” książki i wydrukowałem jeden egzemplarz, a „szczotkę” zwróciłem do Wydawnictwa.

Zaciekawiony przeczytałem całość i stwierdziłem, że to niezwykle ciekawa pozycja i szkoda by uległa zapomnieniu. Moje próby odszukania Autora doprowadziły mnie do smutnej konstatacji, że niestety zmarł w 2001 roku.

Książka była niekompletna, brakowało 5-tej strony,która  prawdopodobnie zaginęła, ale mimo to postanowiłem własnym sumptem zredagować książkę tak, by możliwe było jej wydrukowanie.

Wykonałem prace redakcyjne, dodałem foto i tak powstała ta pozycja, choć w dalszym ciągu bez 5-tej strony.

Przy jakiejś okazji rozmawiając  z Panem Tomaszem Lachem ( Pasierbem Krzysztofa Komedy i strażnikiem jego spuścizny ) wspomniałem mu o tej książce  lub raczej zaczynie książki .

Wydawał się, że temat umarł śmiercią naturalną i już tak zostanie na zawsze.

Ale nie, w 2019 roku odezwał się do mnie Pan Tomasz Lach z informacją, że porządkując notatki po Komedzie odnalazł brakującą  stronę i gotów jest mi ją przekazać.

Tym to sposobem po trzydziestu latach kartka wróciła na swoje miejsce i dzieło jest kompletne.

Po kolejnym przeredagowaniu, ze względu na odnalezioną  stronę powstała książka w postaci jak na fotografiach.

Wydrukowałem ją i oto jest.

Autor pewnie byłby szczęśliwy, że jego praca, choć po latach, ujrzała światło dzienne.

Tak więc chociaż nigdy formalnie się nie ukazała, to jest niewątpliwie dorobkiem Wydawnictwa Płytowego POLJAZZ.

KOMEDA – Muzyka Krzysztofa Komedy

Autor : Krzysztof BUKOWSKI

  • format : A4
  • stron : 58

Kilka słów o Autorze :

Krzysztof Bukowski ( 1950 – 2001 ) – dokumentalista, reżyser teatralny i telewizyjny.

W 1980 roku uzyskał dyplom za pracę „Muzyka filmowa Krzysztofa Komedy”.

W 1999 r. zrealizował dla TV 45 min. dokument ” Wybrańcy bogów umierają młodo” poświęcony Krzysztofowi Komedzie.

Opracował : Jacek Karolak