Jazz w Polsce 1966 - 1970

1966_Jazz nad Odrą

1966_Jazz Jamboree

1966_JAZZ FORUM 2-5

1966_Kluby Jazzowe

1966_Fonografia

1967_Jazz nad Odrą

1967_Jazz Forum ed. ang.

1967_Jazz Jamboree

1967_fonografia

1968_Jazz nad Odra

1968_Rosemary"s Baby

1968_Jazz Jamboree

1968_Fonografia

1969_Jazz nad Odrą

1969_Krzysztof Komeda

1969_Jazz Jamboree

1969_OFAB Kalisz

1969_Fonografia

1970_Trzy Kwadranse Jazzu

1970_Jazz Nad Odrą

1970_Jazz Jamboree

1970_Fonografia