1966_Kluby Jazzowe

Przy Polskiej Federacji Jazzowej z inicjatywy Rady Federacji powstał Korespondencyjny Klub Jazzowy, którego celem  jest popularyzować jazz poprzez : wytwarzanie warunków umożliwiających jak najszerszy z nim kontakt, dostarczanie lub pomoc w uzyskiwaniu literatury jazzowej ( książki, nuty, prasa ), płyt, fotogramów itp., organizowanie prelekcji, dyskusji, odczytów, konkursów, przesłuchań muzyki mechanicznej, umożliwienie członkom uczestnictwa w koncertach i festiwalach jazzowych, utrzymywanie kontaktu z innymi klubami i ośrodkami jazzowymi w celu wzajemnej pomocy i wymiany doświadczeń.

Warunkiem należenia do KKJ jest :

– wypełnienie deklaracji ( do nabycia w PFJ )

– odesłanie deklaracji z dopiskiem KKJ

– dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 20 zł  oraz 15 zł miesięcznie składki członkowskiej

6 maja oficjalnie rozpoczął działalność Lubelski Jazz Klub mający swoją siedzibę w klubie „Chatka Żaka”.

W siedzibie Interclubu „Pałacyk” z inicjatywy Wrocławskiego Klubu Jazzowego w każdy wtorek i środę działa „Night Jazz Club”.

W wyniku ożywionej działalności  Gdańskiego Klubu Jazzowego w „Piwnicy u Kuzynów” mają miejsce koncerty jazzowe.

W nowo otwartym Klubie Studenta Szkół Artystycznych „DZIEKANKA” w Warszawie odbywają się cotygodniowe Czwartki Jazzowe.

10 lat obchodzi Łódzki Jazz Klub.

 

 

1966_pierwsi członkowie KKJ

1966_Klub "Dziekanka"

1966_"Chatka Żaka" - współcześnie