1966_JAZZ FORUM nr 2

Nr 2 Biuletynu PFJ ukazał się w lutym 1966 r. i w całości był poświęcony Walnemu Zjazdowi Polskiej Federacji Jazzowej w dniach 13 – 14 lutego 1966r.

Nr 3 Biuletynu PFJ ukazał się w kwietniu 1966 r. i w całości był poświęcony przedrukom artykułów, jakie ukazały się w prasie krajowej i zagranicznej z okazji Jazz Jamboree 1965.

Nr  4  Biuletynu PFJ ukazał się w październiku 1966 r. i zawierał następujące treści :

– Informacje przed Jazz Jamboree 1966

– Impresje Jana Byrczka z wizyty w Wiedniu z okazji udziału polskich muzyków w Konkursie Jazzu Nowoczesnego dw składzie : Włodzimierz Nahorny, Jacek Ostaszewski, Czesław Bartkowski

– Sukcesy zagraniczne polskich zespołów

– Z życia klubów jazzowych

Nr  5  Biuletynu PFJ ukazał się w grudniu 1966 r. i zawierał następujące treści :

– Omówienie festiwalu Jazz jamboree 1966 i Festivalu Praha 1966

– Ludzie polskiego jazzu – Mateusz Święcicki

– Sukcesy zagraniczne polskich zespołów

– Z życia klubów jazzowych, w tym KKJ