1965_Jazz Forum - pierwszy numer edycji polskiej

W grudniu 1965 roku ukazał się 1-szy numer  Biuletynu Polskiej Federacji Jazzowej pod nazwą JAZZ FORUM.

Było to skromne powielaczowe wydawnictwo w formie broszury i w założeniu miał być kwartalnikiem, a kolegium redakcyjne stanowili: Jan Byrczek, Stanisław Cejrowski, Adam Sławiński i Andrzej Szymański.

W pierwszym numerze przedstawiono artykuły na temat :

– Panorama Polskiego Jazzu  autor  Adam Sławiński

– Z życia Polskiej Federacji Jazzowej

                – utworzenie Biura Koncertowego ze Stanisławem Cejrowskim jako kierownikiem

                – powołanie Komisji Weryfikacyjnej dla zawodowych muzyków jazzowych

  – I Międzynarodowa Wystawa pt. Koperty Płyt Jazzowych 

  – Sukcesy zagraniczne polskich jazzmanów  

 – Aktualności na temat przygotowań do Jazz Jamboree 1965  

          

źródło : Jazz Forum nr 1.