1964_I OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD STUDENCKICH ZESPOŁÓW JAZZOWYCH

W 1963 dwaj studenci wrocławskiej Politechniki: Karol Maskos i Andrzej Żurek oraz student PWSSP (dzisiejsza ASP) Aleksander Fleischer zaproponowali zorganizowanie przeglądu-konkursu młodych pianistów jazzowych z Dolnego Śląska. Pomysł spotkał się z aprobatą ZSP, które udzieliło wsparcia projektowi i w 1964 miał miejsce pierwszy Jazz nad Odrą, początkowo znany jako Przegląd Jazzowy. Pierwszy festiwal odbył się w siedzibie ZSP – w klubie „Pałacyk” przy ul. Kościuszki 34 w dniach 7-8 marca.

– Został on otwarty razem z wystawą grafiki jazzowej, przez Józefa Balceraka, redaktora naczelnego miesięcznika „Jazz

– Pierwszym zespołem występującym w konkursie, był Traditional  Jazz Septet z Lublina pod wodzą Ryszarda Kuli ( SS ).

– Wszystkie 13 zespołów prezentowały swój program w Pałacyku w ciągu jednego dnia.

– W koncercie laureatów w Auli Politechniki wystąpiły pondto : Kwartet „FAR” wrocławskiego Hot Clubu oraz gościnie Kwartet Zbigniewa Namysłowskiego.

– Biurem Organizacyjnym kierował Karol Maskos.

– Jury przewodniczył Jerzy Pakulski.

LAUREACI

1. „Trio Ryszarda Kruzy” z Gdańska i „Jazz Band Ball” z  Krakowa.

 wyróżnienia :

   „Ragtime Jazz Band” z Warszawy oraz „Royal Garden Jazz Band” z Wrocławia.

oraz :

       Jacek Bednarek (b), Jacek Brodowski (p), Ryszard Kruza (vib), Ryszard Matysiak(p) i Andrzej Nowak (org).

Nadodrzańskie wydarzenie wpisało się już na zawsze w karty historii polskiego jazzu dzięki przychylnym opiniom środowiska jazzowego oraz dzięki popularności, z jaką spotkał się festiwal.

1964_Ryszard Kruza

1964_nagroda JnO