1963_ Jazz Jamboree "63

To najbardziej ubogi festiwal jeśli chodzi o informacyjne  materiały poligraficzne . Nigdzie nie udało mi się trafić na ślad tak programu w formie drukowanej broszury jak to było w zwyczaju przedtem i potem oraz na plakat reklamujący festiwal. Przedstawiony na foto rysunek Franciszka Starowiejskiego ukazał się na okładce czasopisma „JAZZ” . ale wg mojej wiedzy nigdy nie był drukowany jako plakat.

1963_Orkiestra Filharmonii Narodowej

1963_New Orleans Stompers

1963_Kwartet Zbigniewa Namysłowskiego