1962_Kluby Jazzowe

EL – Klub Jazzu Tradycyjnego powstał we wrześniu 1962r. w Elblągu przy ul.Linki 6. Siedzibą Klubu były piwnice średniowiecznego kościoła Mariackiego. Zebranie organizacyjne „EL-Klubu” miało miejsce 17 listopada 1962 kiedy ukonstytuowały się władze Klubu z Jerzym Wojewskim jako prezesem i Stanisławem Cejrowskim jako wiceprezesem.

W Klubie kwitło jazzowe życie : grał klubowy zespół jazzowy, organizowano cykliczne prelekcje ilustrowane nagraniami z płyt, zapraszano zespoły z Polski min. Andrzej Kurylewicz jak i z zagranicy min. London City Stompers, wydawano Biuletyn klubowy. W sezonie 1963/1964 Klub zaliczono do trzech najbardziej aktywnie działających klubów jazzowych w Polsce.