1959_"Jazz Lift + JAZZ"

W styczniu 1959 roku redakcja czasopisma „JAZZ” postanowiła współuczestniczyć w rozprowadzaniu w Polsce płyt otrzymywanych z USA w ramach akcji „JAZZ – LIFT”.

Sam pomysł narodził się we wrześniu 1958 roku w USA gdzie pan Theo R. Grevers  zainicjował akcję zbierania płyt wolnoobrotowych wśród mieszkańców miasteczek celem przekazania ich do krajów, które nie sprowadzają płyt z USA. Przy udziale 3000 skautów zebrano 1-szego dnia 1481 płyt. Akcję kontynuowano i w efekcie płyty trafiły do Polski, Jugosławii, Węgier, Czechosłowacji i Związku Radzieckiego. Do aukcji przyłączyli się amerykańscy muzycy m.in. Stan Kenton.

W Polsce ścisłą współpracę z panem Theo R.Greversem nawiązał miesięcznik „JAZZ” , który odtąd w ramach akcji „JAZZ LIFT + JAZZ” rozprowadzał płyty wśród polskich fanów jazzu. Należało wypełnić specjalny kupon zamieszczany cyklicznie na łamach „JAZZ-u” i co pewien czas wśród nadesłanych kuponów losowano szczęśliwców, którzy otrzymywali zagraniczne płyty.

Akcja cieszyła się tak wielkim powodzeniem, że mimo iż pierwotnie miała zakończyć się w czerwcu postanowiono ją wznowić w listopadzie 1959 roku , a tym razem obiektem losowania było kilkaset płyt ze standardowymi nagraniami na 78 obr.