1956_Kolejne Kluby Jazzowe

Klub Studentów Politechniki Warszawskiej „Stodoła” powstał  w  kwietniu 1956r. , a jego pierwszą siedzibą był barak przy ul. Emilii Plater 49, pozostawiony przez budowniczych PKIN nazywany z racji siermiężnego wyglądu „stodołą”. Od samego początku „Stodoła” tętniła jazzem w czym ogromna zasługa Sekcji Jazzowej. Flagowym zespołem  w „Stodole” był zespół Janusza Zabieglińskiego , a z czasem liczba zespołów mających stałą siedzibę w „Stodole” urosła do kilkunastu. W „Stodole” tańczono jazz, ale wielkim powodzeniem cieszyły się także całonocne jam sessions.

 

KRAKOWSKI JAZZ KLUB KJK  został zarejestrowany w grudniu 1956 r. w Krakowie. KJK zrzeszał początkowo 18 osób,  pierwszym prezesem został Jacek Borowiec, a pierwszą siedzibą klubu była wypożyczona od Yacht-Clubu, a zaadoptowana od strony scenografii przez Jerzego Skarżyńskiego, sala na zapleczu hali sportowej „Wawelu” przy ul.Zwierzynieckiej.W 1957 roku KJK otrzymał „lokal” opuszczony przez Piwnice Win Importowanych  przy ul.  Marka 15 , który po adaptacji pozostał do końca siedzibą KJK.

KJK był klubem elitarnym, i aby zostać jego członkiem-kandydatem trzeba było mieć rekomendację osób wprowadzających. Działalność KJK obejmowała min. organizację jam sessions z udziałem muzyków krakowskich i goszczących w Krakowie muzyków zagranicznych  organizację koncertów jazzowych , Zaduszek Jazzowych i prelekcje na tematy jazzowe.

Stowarzyszenie Muzyczna ŚLĄSKI JAZZ CLUB SJC najstarsze w Polsce i jedno z najstarszych w Europie stowarzyszenie jazzowe powstało w Gliwicach w październiku 1956 r., a jego pierwszym prezesem był Jan Piotrowski.

Historię stowarzyszenia, a tym samym historię jazzu w Polsce tworzyli wybitni twórcy, muzycy, animatorzy kultury, historycy, dziennikarze i organizatorzy a wśród nich Andrzej Schmidt oraz jego syn Piotr, Jan Kwaśnicki, Czesław Gawlik, Henryk Choliński,  Mieczysław „Mikołaj” Osiadły, Mirosław Rakowski i inni.

 

Piwnica Pod Baranami powstała w 1956 r. w Krakowie , a pierwszą siedzibą była piwnica na węgiel w Pałacu Pod Baranami przy Rynku Głównym. Chociaż nie była klubem jazzowym sensu stricte, a raczej kabaretem, to odegrała znaczącą rolę w rozwoju jazzu w Polsce zwłaszcza w jego początkowym okresie. W pierwszych latach działalności Piwnicy zespoły jazzowe w tym Kwartet Stanisława „Drążka” Kalwińskiego i grupa Przemka Dyakowskiego grały głównie jazz tradycyjny i swing będące doskonałą muzyką do tańca. Z czasem pojawiły się kolejne zespoły.

Pierwszą animatorką życia jazzowego w Piwnicy była Zofia Lach (później Komedowa ), za przyczyną której w Piwnicy coraz częściej grały zespoły jazzu nowoczesnego : Jazz Believers  z Krzysztofem Komedą, grupa Andrzeja Kurylewicza z Wandą Warską.