1956_JAZZ nr 1-pierwsze czasopismo o jazzie

W lutym 1956 roku redaktor JÓZEF BALCERAK wraz z przyjacielem Jerzym Sitkowskim wydali w Gdańsku w nakładzie 5000 egz. jednodniówkę „JAZZ”, rozdawaną na 25-leciu Teatrzyku Muzyki Mechanicznej.

Wobec faktu, ze władze Gdańska nie wyraziły zgody na wydanie kolejnego numeru, redaktor Józef Balcerak wydał JAZZ nr 2 w lipcu 1956 roku w Bydgoszczy w nakładzie 10 500 egz. W 1956 roku ukazało się łącznie 6 numerów.

file:///C:/Users/ADAM%20%20HOWIS/Downloads/Roz-14-M.%20Trudzik-2.pdf

1956_JAZZ nr 1 luty

1956_JAZZ nr 1 lipiec

1956_JAZZ nr 3 wrzesień

1956_JAZZ nr 4 październik

1956_JAZZ nr 5 listopad

1956_JAZZ nr 6 grudzień