Dnia 21 kwietnia 1948 r. Minister Kultury i Sztuki wydał zarządzenie w sprawie zmiany nazwy Polskich Zakładów Fonograficznych „odeon” na Zakłady Fonograficzne w Warszawie. Wraz ze zmianą nazwy przedsiębiorstwa nastąpiła modyfikacja znaku firmy. Na tle odeonu umieszczono kobiecą postać, w związku z tym firmę określono w skrócie „Muza”. Muzę i odeon zastąpił wkrótce sam napis z zarysem „grzybka”. Inne znaki graficzne nowego przedsiębiorstwa dekorowano także wieńcem z liści laurowych, postaciami z flagami, kamertonem, lirą lub zarysowanymi po-staciami muzyków przy fortepianie z flagą umieszczonymi na pięciolinii. Takich samych symboli graficznych używano do ozdabiania materiałów informacyjnych i korespondencji. oprócz numeru katalogowego na etykietach znajdowały się również numery woskowych matryc (z prefiksem „Wa”. Muzykę nagrywano na 25-centymetrowe płyty szybkoobrotowe, które mieściły niewiele ponad dwie minuty muzyki, oraz na duże, 30-centymetrowe, po mniej więcej trzy i pół minuty na stronie.

źródło : https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/TSB.2013.002/843