1946_Warszawa-Reaktywacja Polskiej YMCA

 Od stycznia 1946 r. Biuro Główne Polskiej YMCA  przeniesiono z Krakowa do Warszawy.Mieściło się w gmachu przy ul. Konopnickiej 6. Ten wielki budynek powstał dla Ogniska Warszawskiego Polskiej YMCA w końcu lat 30. Środki na budowę pochodziły głównie z zapisu S. Fenna – amerykańskiego filantropa (2,67 mln zł), w części z kolekty ogólnokrajowej (1,7 mln zł). Niezwykle użyteczny projekt wnętrza opracowało Biuro Budowlane Amerykańskiej YMCA. Zawierał m.in.: okazały hall, obszerną czytelnię, salę do gier rozrywkowych, bufet, 2 sale gimnastyczne, pokój do zebrań, pomieszczenia biurowe, pływalnię (nowoczesna, o stałej temperaturze 22-24’, filtrowana i oczyszczana chemicznie), salę masażu, salę światłolecznictwa, poradnię sportowo-lekarską, salę odczytową, ping-pongową, ciemnie fotograficzne, bibliotekę liczącą 7 tys. tomów, warsztat robót ręcznych, pokoje dla krawca i fryzjera, pokoje klubowe, jadłodajnię, audytorium dla 600 osób przeznaczone na przedstawienia teatralne, odczyty, koncerty i kino oświatowe. Na pierwszym piętrze znalazło się: 6 sal wykładowych dla kursów wieczorowych, pokój muzyczny do ćwiczeń dla zespołów, pokoje mieszkalne dla młodych mężczyzn (piętro 1 i 2, łącznie 158 pokoi – 188 łóżek).

 

źródło :https://publicystyka.ngo.pl/imcia-na-wojennej-sciezce

1939_Polska YMCA Warszawa

1945_Polska YMCA Warszawa

2020_Polska YMCA Warszawa