JAN PTASZYN WRÓBLEWSKI_Kasety audio

1975_Polskie Nagrania Muza – CK-127

https://www.discogs.com/release/6782469-Stowarzyszenie-Popierania-Prawdziwej-Tw%C3%B3rczo%C5%9Bci-Cha%C5%82turnik-SPPT-Cha%C5%82turnik

1984_Polskie Nagrania Muza – CK 444

https://www.discogs.com/release/9307947-Towarzystwo-Nostalgiczne-Swingulans-Towarzystwo-Nostalgiczne-Swingulans

1986_PN Muza – CK-557

https://www.discogs.com/release/7292061-Tomasz-Szukalski-Grand-Standard-Orchestra-Tina-Kamila

1997_Power Bros Records – PBK 017

https://www.discogs.com/release/6999225-Jan-Ptaszyn-Wr%C3%B3blewski-Polish-Jazz-Quartet