Kluby jazzowe

Już w 1946 r. po reaktywacji Polskiej YMCA garstka zapaleńców miłośników jazzu tworzyła w największych miastach swoje kluby.To Leopold Tyrmand w 1946 roku założył Jazz Club Polskiej YMCA (Związku Młodzieży Chrześcijańskiej) w Warszawie. Następne powstały w Łodzi i Krakowie.

Kluby jazzowe rozkwitły w Polsce w drugiej połowie lat 50-tych XX w. na bazie klubów studenckich najpierw w Krakowie (Krakowski Klub Jazzowy , Jazz Klub Helikon ) a później na Śląsku i w  Warszawie.

 

 

10 najlepszych klubów na świecie

Kluby jazzowe w Polsce