Klub Jazzu Tradycyjnego – Elbląg 1962

EL – Klub Jazzu Tradycyjnego powstał we wrześniu 1962r. w Elblągu przy ul.Linki 6. Siedzibą Klubu były piwnice średniowiecznego kościoła Mariackiego. Zebranie organizacyjne „EL-Klubu” miało miejsce 17 listopada 1962 kiedy ukonstytuowały się władze Klubu z Jerzym Wojewskim jako prezesem i Stanisławem Cejrowskim jako wiceprezesem.

Ówczesny klub był prężny na tyle, że zawiązał współpracę z samym Nowym Orleanem, bywały tu zespoły jazzowe z Wielkiej Brytanii i bywali ci wielcy, bo: zespoły Krzysztofa Komedy, Zbigniewa Namysłowskiego, Andrzeja Trzaskowskiego, Roman Waschko, Jan Ptaszyn Wróblewski, Andrzej Kurylewicz i wielu innych. W sezonie 1963/1964 Klub zaliczono do trzech najbardziej aktywnie działających klubów jazzowych w Polsce.

W 1964 roku „EL-Klub” zorganizował Ogólnopolski Przegląd Zespołów Jazzu Tradycyjnego , a w 1965 roku wspólnie z Federacją Polskich Klubów Jazzowych  i Galerią EL zorganizowano Międzynarodową Wystawę Kopert Płyt Jazzowych , na której zaprezentowano 232 koperty płytowe z całego świata. Wystawa odniosła niebywały sukces dzięki udziałowi 26 światowych wytwórni płytowych, w efekcie czego prezentowano ją min. w Pradze, Tallinie oraz na Jazz Jamboree.

W październiku 1965 roku w EL-Klubie odbyły się Zaduszki Jazzowe , a potem działalność Klubu oscylowała raczej w kierunku muzyki tzw. młodzieżowej.

 W 1970 roku EL-Klub zakończył swoją działalność, a jego tradycje kultywuje KLub Środowisk twórczych KRYPTA.

Źródło : Elbląska Encyklopedia Muzyczna – Krzysztof Bidziński