Jazz Klub „RURA” – Wrocław 1980 – 1992

Klub jazzowy RURA działał we Wrocławiu przy  ul. Łaziennej 4 od 1980 roku.

W latach kiedy powstawał, był drugim profesjonalnym klubem jazzowym w Polsce po Akwarium Jazz Club i odgrywał wielką rolę dla Polskiego Stowarzyszenia Jazowego O/Wrocław, jak i całego środowiska jazzowego. Przez długi czas były to jedyne kluby jazzowe z Europy Wschodniej wykazywane na mapie jazzowej Europy. Jazz Klub „Rura” w czasach PRL, oprócz działalności muzycznej, był także azylem wolności dla jego bywalców i miejscem spotkań nie tylko środowiska jazz’owego ale też miejscem otwartym dla aktorów, poetów, malarzy. W roku 1992, w czasach nagłych przemian gospodarczych i społecznych klub „Rura” z przyczyn ekonomicznych został zamknięty. W latach ’90 podjęto kilka prób reaktywacji, które jednak nie przetrwały próby czasu. Po 10 latach w końcu nastąpiła trwała reaktywacja (właścicielem lokalu formalnie pozostawał PSJ, ale działalność prowadziła firma prywatna) i w tej formie klub działał aż do końca 2009 roku. Z przyczyn niezależnych od PSJ jak i najemcy, klub z dniem 1 stycznia 2010 roku, został zamknięty a na zakończenie działalności odbyły się trzydniowe jam session (od 28 do 31 grudnia 2009) pod nazwą The End Festival.

W klubie niemal co tydzień, przez wszystkie lata działalności można było posłuchać muzyki na żywo. Cotygodniową tradycją były wieczory jam session, które odbywają się w każdy wtorek a wyjątki od muzyki na żywo czasami stanowiła niedziela i poniedziałek.

 Budynek wystawiony przez miasto w tamtym czasie na sprzedaż, zakupiła firma z pomysłem na kontynuację klubu jazzowego po przebudowie obiektu.

Siedziba po remoncie

stan z 2015 roku

stan z 2015 roku

stan z 2015 roku

stan z 2015 roku