Krakowski Jazz Klub / KJK „HELICON” – Kraków 1956

KRAKOWSKI JAZZ KLUB KKJ  został zarejestrowany w grudniu 1956 r. w Krakowie. KJK zrzeszał początkowo 18 osób,  pierwszym prezesem został Jacek Borowiec, a pierwszą siedzibą klubu była wypożyczona od Yacht-Clubu, a zaadoptowana od strony scenografii przez Jerzego Skarżyńskiego, sala na zapleczu hali sportowej „Wawelu” przy ul.Zwierzynieckiej.W 1957 roku KJK otrzymał „lokal” opuszczony przez Piwnice Win Importowanych  przy ul.  Marka 15 , który po adaptacji pozostał do końca siedzibą KJK.

KJK był klubem elitarnym, i aby zostać jego członkiem-kandydatem trzeba było mieć rekomendację osób wprowadzających. Działalność KJK obejmowała min. organizację jam sessions z udziałem muzyków krakowskich i goszczących w Krakowie muzyków zagranicznych  organizację koncertów jazzowych , Zaduszek Jazzowych i prelekcje na tematy jazzowe.

W latach 1956 -61 KKJ wpisał się  trwale w rozwój jazzu w Krakowie i Polsce organizując szereg znaczących imprez jazzowych w tym :

       – koncerty zespołów jazzowych w tym zespołu Krzysztofa Komedy

       – Krakowskie Zaduszki Jazzowe

       – jam session z udziałem przebywających w Krakowie muzyków polskich i zagranicznych

       – wprowadzenie jazzu do Filharmonii

KJK był również współorganizatorem festiwalu „Jazz 58”, który koncertami w Warszawie i Krakowie stał się zalążkiem festiwalu Jazz Jamboree.

W grudniu 1961 roku KKJ zakończył działalność w dotychczasowej formule. W styczniu 1962 r. w miejsce stowarzyszenia miłośników jazzu powstało stowarzyszenie praktykujących muzyków jazzowych, klub pozostając w tej samej siedzibie zmienia jej wystrój oraz nazwę na Krakowski Jazz Klub „Helikon” a prezesem zostaje Jan Byrczek.

KJK „Helikon” w 1962 roku był inicjatorem utworzenia przyznawanej corocznie nagrody dla jazzowego muzyka roku, którą nazwano „Złoty Helikon” , a pierwszym jej laureatem został Krzysztof Komeda. Kolejno otrzymali ją : Andrzej Trzaskowski, Zbigniew Namysłowski, Roman „Gucio” Dyląg, Jerzy Milian, Włodzimierz Nahorny, Tomasz Stańko, Jan Ptaszyn Wróblewski, Janusz Muniak.

W tym okresie miało miejsce największe w historii klubu nasilenie organizacji imprez jazzowych min.

       – I Międzynarodowy Konkurs-Wystawa Fotografiki o tematyce jazzowej

       – Zaduszki Jazzowe

       – Koncerty, jam-sessions, wieczory „jazz i poezja”, wernisaże plastyczne

       – Konkurs Amatorskich Wykonawców Jazzowych Polski Południowej min. JBB, Jazz Darings, Tomasz Stańko, Andrzej Nowak, Adam Matyszkowicz

W 1964 Jan Byrczek został prezesem Polskiej Federacji Jazzowej w związku z czym nowym prezesem KJK „Helikon” został Andrzej Jaroszewski, a po nim kolejno : Andrzej Dąbrowski, Jan Poprawa, Wojciech Salamon, Lucjan Kaszycki.

W dalszym ciągu organizowano Zaduszki Jazzowe ( odtąd pod nazwą Krakowski Festiwal Jazzowy ), liczne koncerty w pomieszczeniu KKJ i poza nim ( koncert big bandu Radia Duńskiego ).

KKJ ‘Helikon” patronuje licznym zespołom jazzowym w tym swojej „Orkiestrze KJK Helikon” pod dyr. Zbigniewa Raja.

Ostatnią bodaj większą imprezą zorganizowaną przez KKJ „Helikon” był koncert Hanka Mabley’a w końcu 1968 roku.

W lutym 1969 roku decyzją władz  m. Krakowa Krakowski Jazz Klub „Helikon” zostaje rozwiązany i tak kończy się historia Klubu.

W październiku 2011 r. w 55 rocznicę powstania Krakowskiego Jazz Klubu ukonstytuowało się w Krakowie Krakowskie Towarzystwo Jazzowe „Helikon” , które chce kontynuować tradycje zarówno Klubu „Helikon” jak i powstałego w 1923 roku w Krakowie Stowarzyszenia Jazz.

Źródło :   Jazz w Krakowie – Jan Poprawa

                   Krakowski Jazz-Klub „Helikon” – Grzegorz Tusiewicz

                   Krakowski Przewodnik Jazzowy – Robert Buczek

Kraków ul. św. Marka 15 dzisiaj ( od 1957 siedziba Krakowskiego Jazz Klubu KKJ a potem w latach 1962 – 1969 Krakowskiego Jazz Klubu „Helikon” ).

„Helikon” – scenografia Wiesław Dymny

„Helikon” – chwila relaksu przy barze

„Helikon” – Wiesław Schoenborn Quintet 1962

Legitymacja KJ-K „Helocon”

jam Session 1959

KJ-K Zaduszki Jazzowe

Historia KJ-K „Helicon”

scenografia Wiesława Dymnego

Plakat Wiesława Dymnego