Gdański Jazz Club GJC – Gdańsk 1956

U schyłku lat 50-tych zaczęły na Wybrzeżu  masowo powstawać „jazz kluby”, animujące lokalne środowiska jazzowe. Gdański Jazz Club GJC działający od lata 1956 r. powstał formalnie w listopadzie 1956 jako r. jako spadkobierca i kontynuator działalności jazzowej Klubu Pracowników Kultury KPK, który to klub zdołał przeprowadzić od lutego 1956 roku  25 prelekcji jazzowych, których wysłuchało ponad 4,5 tys. osób i wydać w lutym  jednodniówkę ‘”JAZZ” w nakładzie 5000 egz. , które to pismo wydawane od września 1956 przez następnych 25 lat  jako miesięcznik , mimo zmiany wydawcy i przenosinach do Warszawy , odegrało niezwykle ważną rolę w edukacji odbiorców jazzu i integracji środowiska muzycznego.

Pierwszą siedzibą GJC była kawiarnia  Klubu Pracowników Kultury w Gdańsku przy ul. Garncarskiej 18/20.  Uroczyste otwarcie GJC uświetnił występ zespołu Stanisława „Drążka” Kalwińskiego.

GJC prowadził ożywioną działalność tak koncertową jaki i edukacyjną w zakresie jazzu. W lutym 1957 r. na zaproszenie GJC gościł na Wybrzeżu 24-osobowy zespół Jana Walaska z Warszawy, a na II  Festiwalu Jazzowym w Sopocie wystąpił reprezentujący GJC zespół Modern Jazz Sekstet. Od  maja 1957 r. GJC koordynował pracę nowopowstałych  kolejnych klubów jazzowych : „Święci 57”,  „Medycy” oraz Jazz-Klub Gdynia.

W 1958 r. w związku z likwidacją Związku Pracowników Kultury kawiarnię przy ul. Garncarskiej przemianowano na „Rudy Kot”, a GJC musiał opuścić swoją dotychczasową siedzibę.