Polish Jazz

Złota Tarka / old jazz meeting – programy festiwalu

Program Festiwalu 1965

Program Złota Tarka 1969

Program festiwalu 1973

Program festiwalu 1977

Program festiwalu 1981

Program festiwalu 1985

Program Festiwalu 1991-1993

Program festiwalu 1997

Program festiwalu 2001

Program festiwalu 2005

Program festiwalu 2009

Program festiwalu 2013

Program Festiwalu 1966

Program Złota Tarka 1970

Program festiwalu 1974

Program festiwalu 1978

Program festiwalu 1982

Program festiwalu 1986

Program Festiwalu 1994

Program festiwalu 1998

Program festiwalu 2002

Program festiwalu 2006

Program festiwalu 2010

Program festiwalu 2014

Program Festiwalu 1967

Program Festiwalu 1971

Program festiwalu 1975

Program festiwalu 1979

Program festiwalu 1983

Program festiwalu 1987

Program festiwalu 1995

Program festiwalu 1999

Program festiwalu 2003

Program festiwalu 2007

Program festiwalu 2011

Program festiwalu 2015-2020

Program Festiwalu 1968

Program Festiwalu 1972

Program festiwalu 1976

Program festiwaqlu 1980

Program festiwalu 1984

Program festiwalu 1988 – 1990

Program festiwalu 1996

Program festiwalu 2000

Program festiwalu 2004

Program festiwalu 2008

Program festiwalu 2012