Polish Jazz

Wiosna jazzowo-bluesowa

2016 – Wiosna Jazzowo-bluesowa

Jan Ptaszyn wróblewski

2017 – Wiosna Jazzowo-bluesowa

Przemek Dyakowski

2018 – Wiosna Jazzowo-bluesowa

Wojtek Karolak

2019 – Wiosna Jazzowo-bluesowa

Zbigniew Namysłowski