Polish Jazz

Poljazz – ulotki & druki ulotne & foldery

Ulotki i druki ulotne stanowiły istotny element kontaktu Klubu Płytowego Biały Kruk Czarnego Krążka BKCK ze swoimi członkami.

To z nich członkowie czerpali informacja jakie są plany wydawnicze, co się ukaże w najbliższym czasie, co otrzymają w ramach składek członkowskich a jakie płyty można nabyć w subskrypcji.

 

 

Ulotka informacyjna 1978-1

Ulotka informacyjna

Ulotka informacyjna 1983-01-13

informacja o subskrypcji na box Krzysztofa Komedy

Ulotka informacyjna 1978-2

Ulotka informacyjna

Folder

informacja o subskrypcji na płyty Mieczysława Kosza

Ulotka informacyjna 1978-3

Ulotka informacyjna 1979-08-15

Folder-1

Ulotka informacyjna 1978-4

Ulotka informacyjna 1982-04-02

Folder – 2