Polish Jazz

Poljazz – Publikacje dotyczące działalności Klubu PSJ Biały Kruk Czarnego Krążka BKCK

Łączność między członkami Klubu Płytowego BKCK a pracownikami Klubu miała charakter dwutorowy : okazjonalny poprzez druki ulotne i foldery dołączane sporadycznie do zakupionych przez członków Klubu płyt oraz dość systematyczny na łamach ówczesnych pism muzycznych o tematyce jazzowej jakimi były : "JAZZ" oraz "JAZZ FORUM".

Pisma te były w tym zakresie  swego rodzaju pasem transmisyjnym, tablicą ogłoszeń.

Tam ukazywały się recenzje płyt wydawanych przez Klub Płytowy BKCK, oraz ogłoszenia skierowane do członków Klubu  i informacje dotyczące najbliższych zamierzeń i planów na przyszłość.

Poniżej zamieszczam wykaz artykułów będących swego rodzaju przewodnikiem po latach działalności Klubu Płytowego BKCK.

 

Opracował : Jacek Karolak

Wykaz publikacji 1

Wykaz publikacji 5

Jazz Forum nr 21 / 1973 str.7 i 23

Jazz Forum nr 25 / 1973 str. 16-17

Jazz Forum nr 32 / 1974 str.17-18

Jazz Forum nr 37/1975 str.22-23

Jazz Forum nr 46/1977 str.15-16

Jazz Forum nr 50/1977 str.5

Jazz Forum nr 54/1978 str.30

Jazz Forum nr 59/1979 str.5-6

Jazz Forum nr 64/1980 str.5-7/ 15/29

Jazz Forum nr 68/1980 str.5/ 31

JAZZ FORUM 74/1982 str. 32

Jazz Forum 80/1983 str. 27-28

Jazz Forum 87/1984 str. 5-6

Jazz Forum 92/1985 str.4-5-6

Jazz Forum 99/1986 str. 25-26/27-28

Jazz Forum 103/1986 str. 26-27/40

Jazz Forum 107/1987 str.3-4-5

Jazz Forum 111/1988 str.16/31-33

Jazz Forum 115/1988 str. 28/33

Jazz Forum 120/1989 str. 2-5/8/33

Wykaz publikacji 2

Wykaz publikacji 6

Jazz Forum nr 22 / 1973 str.47

Jazz Forum nr 26 / 1973 str.23

Jazz Forum nr 33 / 1975 str.3 / 17-18

Jazz Forum nr 40/1976 str.20

Jazz Forum nr 47 str.7 /18

Jazz Forum nr 51/1978 str.30-33

Jazz Forum nr 55/1978 str.4

Jazz Forum nr 60/1979 str.25 /27

Jazz Forum nr 65/1980 str.31

JAZZ FORUM nr 69 /1981 str. 3-5 /34

JAZZ FORUN 75/1982 str.30

Jazz Forum 83/1983 str. 5

Jazz Forum 88/1984 str.6/31/35

Jazz Forum 94/1985 str. 3/34

Jazz Forum 100/1986 str. 25-27/38-39/

Jazz Forum 104/1987 str.8-10/31

Jazz Forum 108/1987 str.5/14-15/23-26/28

Jazz Forum 112/1988 str. 9-11/26-29

Jazz Forum 116/1989 str.4/29/34

Jazz Forum 121/1989 str. 4-5/7/31-33

Wykaz publikacji 3

Wykaz publikacji 7

JF nr 23 / 1973 str.8 / 16-26 / 46

JF nr 28 / 1974 str.6 /19 / 20-23 / 24

Jazz Forum nr 34 / 1975 str.3

Jazz Forum nr 42/1976 str.2

JF nr 48/1977 str.20-29/ 33-34/

Jazz Forum nr 52 str.26/ 30-31/

Jazz Forum nr 56/1978 str.24

Jazz Forum nr 61/1979 str.27

Jazz Forum nr 66/1980 str.4-5/ 31

JAZZ FORUM 70/1981 str.36

JAZZ FORUM 78/1982 str.12-13/29-31

Jazz Forum 84/1983 str. 31

Jazz Forum 89/1984 str. 6/30

Jazz Forum 96/1985 str. 30

Jazz Forum 101/1986 str. 5/32

Jazz Forum 105/1987 str. 2-3/32

jazz Forum 109/1987 str.31

Jazz Forum 113/1988 str. 17/26-31

Jazz Forum 118/1989 str. 3/5/32-33

Wykaz publikacji 4

Wykaz publikacji 8

Jazz Forum nr 24 / 1973 str.10-11 / 15

Jazz Forum nr 30 / 1974 str. 22-23

Jazz Forum nr 35 / 1975 str.2-6

Jazz Forum nr 45/1977 str.18 / 23

JF nr 49/1977 str.8/ 10-11/ 31/

Jazz Forum nr 53/1978 str.5

Jazz Forum nr 58/1979 str.6-7

Jazz Forum nr 62/1979 str.6 /25

Jazz Fotum nr 67/1980 str.5

JAZZ FORUM 71/1981 str.2-4/33/36

Jazz Forum 79/1982 str.6-7/10/29-30

Jazz Forum 86/1984 str. 5

Jazz Forum 91/1984 str. 4/32

Jazz Forum 97/1985 str. 3/5/10/31-32

Jazz Forum 102/1986 str. 8-9

Jazz Forum 106/1987 str. 7-8/21-23/36

Jazz Forum 110/1988 str. 2/13/25-27

Jazz Forum 114/1988 str. 2/4/8/32

Jazz Forum 119/1989 str. 33