Polish Jazz

Poljazz – Polska Dyskografia Jazzowa 1955-72

"Polska Dyskografia Jazzowa 1955 - 1972" autorstwa Marka Cabanowskiego i Henryka Cholińskiego to w polskiej literaturze tematu dzieło, nie boję się użyć tego słowa, wiekopomne.

Dotyczy oczywiście, zważywszy na czas, płyt winylowych wydanych w Polsce w latach 1955 - 1972.

O ile dyskografia płyt CD ukazała się w postaci książki Macieja Lewensteina, o tyle w temacie płyt winylowych do dzisiaj cisza.

Polska dyskografia jazzowa 1955 - 1972

CABANOWSKI Marek, CHOLIŃSKI Henryk

  • Warszawa 1974
  • Zakład Poligraficzny SSP "Uniwersitas"
  • s. 186 (1)
  • nakład 2000 egz.

Polska Dyskografia jazzowa 1955-72

Polska Dyskografia jazzowa 1955-72

Polska Dyskografia jazzowa 1955-72

Polska Dyskografia jazzowa 1955-72

Polska Dyskografia jazzowa 1955-72

Polska Dyskografia jazzowa 1955-72

Polska Dyskografia Jazzowa 1955 -72

Polska Dyskografia jazzowa 1955-72