Polish Jazz

Klub Czarnego Krążka

Klub miłośników czarnej płyty pn. Klub Czarnego Krążka działa w Klubie od 2 lat. Spotkania odbywają się co miesiąc ( wyjąwszy okres wakacyjny lipiec-sierpień ) zwykle w czwartek o godz. 19-tej.