Polish Jazz

Jazz W Ruinach – plakaty festiwalowe

1 Festiwal Jazz w Ruinach 2004 – Jerzy GRYCZ

4 Festiwal Jazz w Ruinach 2008 – Jerzy GRYCZ

8 Festiwal Jazz w Ruinach 2012 Tomasz KIPKA

10 Festiwal Jazz w Ruinach 2014 Tomasz KIPKA

12 Festiwal Jazz w Ruinach 2016 Tomasz KIPKA

14 Festiwal Jazz w Ruinach 2018 Tomasz KIPKA

2 Festiwal Jazz w Ruinach 2005 – Jerzy GRYCZ

5 Festiwal Jazz w Ruinach 2009 – Jerzy GRYCZ

8 FEstiwal Jazz W Ruinach 2012 – TOMASZ KIPKA

10 Festiwal Jazz w Ruinach 2014 – Tomasz KIPKA

12 Festiwal Jazz w Ruinach 2016 Tomasz KIPKA

15 Festiwal Jazz w Ruinach 2019 Tomasz KIPKA

Festiwal Jazz w Ruinach 2006 nie odbył się

6 Festiwal Jazz w Ruinach 2010 Tomasz KIPKA

9 Festiwal Jazz w Ruinach 2013 Tomasz KIPKA

11 Festiwal Jazz w Ruinach 2015 Tomasz KIPKA

13 Festiwal Jazz w Ruinach 2017 Tomasz KIPKA

16 Festiwal Jazz w Ruinach 2020 Tomasz KIPKA

3 Festiwal Jazz w Ruinach 2007 – Jerzy GRYCZ

7 Festiwal Jazz w Ruinach 2011 Tomasz KIPKA

9 Festiwal Jazz w Ruinach 2013 – Tomasz KIPKA

11 Festiwal Jazz w Ruinach 2015 Tomasz KIPKA

13 Festiwal Jazz w Ruinach 2017 Tomasz KIPKA