Polish Jazz

Jazz W Ruinach – plakaty

Jazz w Ruinach 2013 – Monika Krasoń

Jazz w Ruinach 2017 – Monika Sroga

Jazz w Ruinach 2017 – Anna Szumigaj

Jazz w Ruinach 2017 – Sun Byoung il

Jazz w Ruinach 2017 – jacek-tofil

Jazz w Ruinach 2019 –

Jazz w Ruinach 2017 – Kirill Sukhanov

Jazz w Ruinach 2019 – H. Gonzalo