Polish Jazz

MJF Muzeum Jazz Festival – programy

I MJF kwiecień 1996

II MJF kwiecień 1997

VI MJF kwiecień 2001

X MJF kwiecień 2005

XIV MJF kwiecień 2009

XVIII MJF kwiecień 2013

I MJF kwiecień 1996

III MJF kwiecień 1998

VII MJF kwiecień 2002

XI MJF kwiecień 2006

XV MJF kwiecień 2010

XIX MJF kwiecień 2014

I MJF kwiecień 1996

IV MJF kwiecień 1999

VIII MJF kwiecień 2003

XII MJF kwiecień 2007

XVI MJF kwiecień 2011

XX MJF kwiecień 2015 OSTATNI

I MJF kwiecień 1996

V MJF kwiecień 2000

IX MJF kwiecień 2004

XIII MJF kwiecień 2008

XVII MJF kwiecień 2012