Polish Jazz

MJF Muzeum Jazz Festival – programy

I MJF kwiecień 1996

V MJF kwiecień 2000

IX MJF kwiecień 2004

XIII MJF kwiecień 2008

XVII MJF kwiecień 2012

II MJF kwiecień 1997

VI MJF kwiecień 2001

X MJF kwiecień 2005

XIV MJF kwiecień 2009

XVIII MJF kwiecień 2013

III MJF kwiecień 1998

VII MJF kwiecień 2002

XI MJF kwiecień 2006

XV MJF kwiecień 2010

XIX MJF kwiecień 2014

IV MJF kwiecień 1999

VIII MJF kwiecień 2003

XII MJF kwiecień 2007

XVI MJF kwiecień 2011

XX MJF kwiecień 2015 OSTATNI