Polish Jazz

Jazz w Filharmoniach lokalnych – Afisze

1961 Filharmonia Pomorska