Polish Jazz

Jazz w Filharmoniach Lokalnych – afisze

1961 – Filharmonia Bałtycka

1961 – Filharmonia Pomorska

1963 – Filharmonia Bałtycka