Polish Jazz

Jazz Nad Odrą – programy

Jazz nad odrą 1965

Jazz nad Odrą 1968

Jazz nad Odrą 1972

Jazz nad Odrą 1976

Jazz nad Odrą 1980

Jazz nad Odrą 1989

Jazz nad Odrą 1993

Jazz nad Odrą 1997

Jazz nad Odrą 2016

Jazz nad odrą 1965

Jazz nad Odrą 1969

Jazz nad Odrą 1973

Jazz nad Odrą 1977

Jazz nad Odrą 1981 – 1986

Jazz nad Odrą 1990

Jazz nad Odrą 1994

Jazz nad Odrą 1998 – 2013

Jazz nad Odrą 2017

jazz nad Odrą 1966

Jazz nad Odrą 1970

Jazz nad Odrą 1974

Jazz nad Odrą 1978

Jazz nad Odrą 1987

Jazz nad Odrą 1991

Jazz nad Odrą 1995

Jazz nad Odrą 2014

Jazz nad Odrą 2018

Jazz nad Odrą 1967

Jazz nad Odrą 1971

Jazz nad Odrą 1975

Jazz nad Odrą 1979

Jazz nad Odrą 1988

Jazz nad Odrą 1992

Jazz nad Odrą 1996

Jazz nad Odrą 2015

Jazz nad Odrą 2019