Polish Jazz

Jazz nad Odrą – Pamiątki

jazz nad Odrą – przypinki, etykiety

jazz nad odrą 2014 – moneta rewers

Jazz nad Odrą 1966 – karnet wstępu

jazz nad odrą 1973 – karta uczestnika

jazz nad odrą 2014 – moneta awers