Polish Jazz

Jazz na Starówce – plakaty & Afisze

11 Jazz na Starówce 2005

18 Jazz na Starówce 2012

22 Jazz na Starówce 2016

26 Jazz na Starówce 2020

15 Jazz na Starówce 2009

19 Jazz na Starówce 2013

23 Jazz na Starówce 2017

27 Jazz na Starówce 2021

16 Jazz na Starówce 2010

20 Jazz na Starówce 2014

24 Jazz na Starówce 2018

17 Jazz na Starówce 2011

21 Jazz na Starówce 2015

25 Jazz na Starówce 2019