Polish Jazz

Folder nr 4 dodany do płyty klubowej Z-SX0550 Muzyka improwizowana Ossibisa / Egberto Gismondi

Folder nr 4 str.1

Folder nr 4 str.5

Folder nr 4 str.9

Folder nr 4 str.2

Folder nr 4 str.6

Folder nr 4 str.10

Folder nr 4 str.3

Folder nr 4 str.7

Folder nr 4 str.11

Folder nr 4 str.4

Folder nr 4 str.8

Folder nr 4 str.12