Polish Jazz

Folder nr 2 – dodany do płyty klubowej Z-SX546 – Laboratorium / The Julian Cannonball Adderley Quintet

Folder nr 2 str.1

Folder Nr 2 str.5

Folder Nr 2 str.9

Folder nr 2 str.2

Folder Nr 2 str.6

Folder Nr 2 str.10

Folder Nr 2 str.3

Folder nr 2 str.7

Folder Nr 2 str.11

Folder Nr 2 str.4

Folder Nr 2 str.8

Folder Nr 2 str.12