Polish Jazz

Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych MFPJ – plakaty i afisze

5 MFPJ Kalisz 1978 – Rafał Olbiński

29 MFPJ Kalisz 2002 –

33 MFPJ Kalisz 2006 – B. Łukaszonek

37 MFPJ Kalisz 2010 –

41 MFPJ Kalisz 2014 –

44 MFPJ Kalisz 2017 –

46 MFPJ Kalisz 2019 –

8 MFPJ Kalisz 1981 – Rafał Olbiński

30 MFPJ Kalisz 2003 –

34 MFPJ Kalisz 2007 –

38 MFPJ Kalisz 2011 – J. Młodożeniec

42 MFPJ Kalisz 2015 –

44 MFPJ Kalisz 2017 –

9 MFPJ Kalisz 1982 – Andrzej Pągowski

31 Kalisz 2004 – Sławomir Iwański

35 MFPJ Kalisz 2008 –

39 MFPJ Kalisz 2012 –

42 MFPJ Kalisz 2015 –

45 MFPJ Kalisz 2018 –

28 MFPJ Kalisz 2001 –

32 MFPJ Kalisz 2005 – Józef Bendziecha

36 MFPJ Kalisz 2009 –

40 MFPJ Kalisz 2013 –

43 MFPJ Kalisz 2016 –

46 MFPJ Kalisz 2019 –